“Die Flugzeuge der Österreichischen Luftstreitkräfte vor 1938” 1 i 2 tom.

(Samoloty austriackich sił powietrznych przed 1938 rokiem)

Autor Fred Haubner

Wydawca – H. Weishaupt Verlag. Graz

Rok wydania – 1982

ISBN 3-900310-06-8

Stron 245 na bardzo dobrej jakości papierze, miękka, lakierowana, kolorowa okładka.

Język – niemiecki

Pierwsza część dwutomowej pracy Freda Haubnera. W serii “Österreichs Luftfahrt in Einzeldarstellungen” ten tom wyszedł z numerem 2, a drugi tom pracy tego autora (przedstawiony niżej) jako numer 5.

“Książka opisuje tajną rozbudowę (geheime aufbau) Austriackich Sił Powietrznych do 1935 r., rozbudowę w latach 1935-1937 oraz trzecią fazę rozbudowy w latach 1937-1940, która niestety nie została ukończona. Szczególny nacisk położono na wszystkie istniejące samoloty, które zostały nabyte przed 1938 r. (z numerami fabrycznymi, numerami seryjnymi, cenami zakupu itp.) oraz na te typy, które zostały zamówione w 1937 r., ale tylko częściowo dostarczone przed 1938 r.

Opierając się na oryginalnych aktach i oficjalnych dokumentach, książka stanowi pierwszy autentyczny raport i kompletną kompilację o austriackich siłach powietrznych przed 1938 rokiem.

Książka dla historyków lotnictwa, osób zainteresowanych austriackimi siłami zbrojnymi, lotników, modelarzy i kolekcjonerów.”

Autor Fred Haubner

Wydawca – H. Weishaupt Verlag. Graz

Rok wydania – 1983

ISBN 3-900310-13-0

Stron 232 na bardzo dobrej jakości papierze, miękka, lakierowana, kolorowa okładka.

Język – niemiecki

“Po opublikowaniu tytułu “Die Flugzeuge der Österreichischen Luftstreitkräfte vor 1938” (Österreichs Luftfahrt in Einzeldarstellungen, Band 2), wielu czytelników wyraziło chęć uzyskania większej ilości informacji na temat tego okresu. W ten sposób z obszernych zbiorów autora powstała druga część na ten temat.

W uzupełnieniu do pierwszej części, można znaleźć raporty na temat wojny powietrznej w latach trzydziestych do końca wojny, wiele niepublikowanych dokumentów i 172 nowe zdjęcia. Zawartość części 2 została zaprojektowana tak, aby zajmować się wyłącznie tematami i informacjami, które nie zostały uwzględnione w części 1 lub nie były jeszcze dostępne. W ten sposób druga część zawiera również najnowszy stan wiedzy i uzupełnia ten temat w sensie kompleksowej ogólnej prezentacji. Części 1 i 2 razem tworzą kompleksową, kompletną pracę na temat Austriackich Sił Powietrznych Pierwszej Republiki.

Kolejna książka dla historyków lotnictwa, osób zainteresowanych austriackimi siłami zbrojnymi, lotników, modelarzy i kolekcjonerów.

Podobne wpisy