“Hellenic Wings . An illustrated History of the H.A.F. and its Precursors 1908-1944”

Autor Sztab Generalny H.A.F. Oddział Historyczny Lotnictwa. Skompilował Flt. Lt. George J. Beldecos (H.A.F.)

Wydawca – Air Historical Branch (H.A.F.)

Rok wydania – 1999

ISBN – 960-86135-2-3

Stron 160, twarda płócienna okładka z kolorową obwolutą, duży format..

Język – angielski

Opis z książki :

” Ilustrowana historia HAF i jej poprzedników, 1908-1944. To pierwszy tom zwięzłej historii greckich sił powietrznych, obejmującej najważniejsze wydarzenia w czasach od pierwszej próby przelotu pod ateńskim niebem aż do końca II wojny światowej. Książka ma piętnaście rozdziałów poświęconych czasom wojny i pokoju zawiera ponad trzysta rzadkich fotografii, które żywo ilustrują wszystkie aspekty długiej i bogatej historii tej służby. Wyczerpujący wykaz statków powietrznych obsługiwanych przez personel HAF w powyższym okresie znajduje się w załączniku. Tom drugi, który ma się ukazać, będzie dotyczył wydarzeń powojennych do czasów współczesnych.

ODDZIAŁ HISTORYCZNY LOTNICTWA (HAF)

Jest on częścią Sztabu Generalnego Greckich Sił Powietrznych Ministerstwa Obrony Narodowej. Do jego zadań należy gromadzenie i przechowywanie archiwum historycznego greckich sił powietrznych, prowadzenie kwerend historycznych i lotniczych, badania i pisanie oficjalnej historii HAF oraz inne powiązane opracowania. “

Podobne wpisy