“Japanese Military Aircraft. Tokubetsu Kogeki Tai. Special Attack Units”

Autor Eduardo Cea

Wydawca – AF Editions

Rok wydania – 2012

ISBN – 978-84-96935-372

Stron 200, miękka lakierowana okładka.

Język – angielski

Opis z książki:

” …Słowo „Kamikadze” jest używane przez ludzi Zachodu w odniesieniu do samobójczych ataków dokonywanych przez japońskie załogi lotnicze Cesarskiej Marynarki Wojennej i Armii, ale Japończycy nigdy nie używali tego terminu do określenia tego typu działań. Wiele znaków używanych w języku japońskim ma dwa rodzaje wymowy: jedną zwaną Kun yom, która odpowiada wymowie japońskiej, oraz drugą z wymową nazwy ON, której dykcja odpowiada wyrażeniu w języku chińskim. Słowo oznaczające boski wiatr, którym nazwano dwa tajfuny które zniszczyły flotę Kubilaj-chana, można wyrazić w języku japońskim na dwa sposoby: jeden w Kun yomi, kamikadze (kami-bóg i kaze = wiatr), a drugi w ON, wyrażanym przez SHIM (bóg) i PU (wiatr), co jest napisane w języku angielskim jako SHIMPU lub SHIMBU. Ta druga forma jest bardziej poprawnym sposobem mówienia i pisania po japońsku.

Słowo „kamikaze” po raz pierwszy pojawiło się w mediach amerykańskich, używane głównie przez tłumacza języka japońskiego i było używane przez prasę, ponieważ było terminem, który brzmiał bardzo japońsko. Przynajmniej w języku angielskim słowo to jest używane w odniesieniu do kierowcy na autostradzie lub głównej drodze, jadącego po niewłaściwej stronie, co stwarza duże ryzyko kolizji, lub terrorysty, który zdetonuje bombę w samochodzie lub zdetonuje materiały wybuchowe noszone pod ubraniem, w miejscu publicznym np. na rynku. To nie są „kamikadze”, gdyż japońskie samoloty atakowały okręty wroga, które broniły się, na ogół za pomocą dział 127 mm, 40 mm i 20 mm, co w powyższych przypadkach nie miało miejsca. Te samobójcze ataki i jednostki, które je przeprowadziły, były znane Japończykom jako Jednostki Specjalne lub Specjalne Jednostki Szturmowe. W japońskich kręgach wojskowych nazywano je w następujący sposób:

Tokubetsu Kogeki, w skrócie Tokko.

Tokubetsu Kogeki Tai, w skrócie Tokko Tai.

Shimpu Tokubetsu Kogeki Tai lub Shimpu Tokko Tai, w tłumaczeniu jako jednostki specjalnego ataku Sił Powietrznych Cesarskiej Marynarki Wojennej.

Shimbu Tokubetsu Kogeki Tai lub Shimbu Tokko Tai, co oznacza Jednostki Specjalnego Ataku Sił Powietrznych Armii Cesarskiej….”

Podobne wpisy