“USAAF AIRCRAFT MARKINGS AND CAMOUFLAGE 1941-1947 The History of USAAF Aircraft Markings, Insignia, Camouflage, and Colors”

Autorzy Robert D. Archer i Victor G. Archer

Wydawca – Schiffer Military

Rok wydania – 1997

ISBN – 0-7643-0246-9

Stron 350, sztywna płócienna okładka z kolorową obwolutą.

Język – angielski.

Opis z książki:

“Książka ta, opracowana na podstawie oficjalnych dokumentów źródłowych, obejmuje cały okres USAAF, przedwojenny i powojenny, oraz całą II wojnę światową, aż do powstania samodzielnych Sił Powietrznych czyli USAF w 1947 r. Opisano wiele nieznanych dotąd faktów dotyczących zaangażowania USAAF na światowych teatrach działań wojennych. Obejmuje to informacje o przystosowaniu 8. Sił Powietrznych w Anglii do nocnych bombardowań ze względu na straszliwe straty poniesione nad Niemcami oraz o tym, jak szybki rozwój P-51 z silnikiem Merlin pomógł temu zapobiec. Podano pełne szczegóły dotyczące konwersji B-17 do roli nocnych bombardowań. Książka obejmuje całość tematu w porządku chronologicznym, z rozdziałami obejmującymi lata 1941, 1942, 1943, 1944 i 1945-1947. Wszystkie szczegóły i przyczyny zmian podano dla kolorów kamuflażu, schematów kamuflażu, znaków narodowych i oznaczeń samolotów. Rozdział poświęcony jest krótkiemu opisowi charakterystycznych oznaczeń samolotów bojowych opracowanych przez 8. Siły Powietrzne (zostaną one szczegółowo omówione w kolejnej książce). pełną historię pasów inwazyjnych używanych podczas ataku aliantów na Europę w 1944 r. (autor odtajnił te ściśle tajne akta w 1966 r.) oraz wybór niektórych insygniów jednostek używanych przez różne jednostki USAAF. Ostatni rozdział omawia ewolucję kolorów kamuflażu używanych przez USAAF, w tym oficjalne numery standardów kolorów stosowane w różnych specyfikacjach kolorów aż do FS 595B włącznie, a także zawiera próbki kolorów. Dwa dodatki dotyczą systemu oznaczania samolotów i oznakowań obsługi technicznej samolotów. Wszystkie schematy kamuflażu samolotów są pokazane w pełnym kolorze, jako rysunki w trzech rzutach. Obejmuje to prawie nieznane specjalne systemy kamuflażu opracowane przez armię w Afryce północno-zachodniej w celu zmniejszenia strat spowodowanych nieoczekiwanym niemieckim kontratakiem w pobliżu przełęczy Kasserine w Tunezji. Teksty licznych oficjalnych zamówień technicznych podane są w całości, dzięki czemu czytelnik po raz pierwszy może zobaczyć ich pełny przebieg. Książka ta jest niezastąpionym źródłem informacji dla historyków, konserwatorów samolotów USAAF, muzeów i modelarzy.”

Podobne wpisy