Znaki rozpoznawczelotnictwa wojskowego Mandżukuo (Mandżurii)w latach 1935-1945

Manshu Koku Kabushiki Kaisha (MKKK)
Manshu Kokugun Hikotai
(ang.) Manchukuo Air Force (MAF)

Autor Leszek Wieliczko

RS Models 92034 – Nakajima Ki-27b

RODZAJE ZNAKÓW ROZPOZNAWCZYCH:

(1) – znak rozpoznawczy stosowany od 1932 do 1942 roku (obok rejestracji cywilnych) na samolotach Manshu Koku Kabushiki Kaisha
(2) – pasy w barwach narodowych na usterzeniu pionowym, stosowane do 1942 roku na samolotach Manshu Koku Kabushiki Kaisha
(3) – inna forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym
(4) – jeszcze inna forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym (tylko na stateczniku pionowym)
(5) – uproszczona (bez koloru żółtego) forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym (tylko na stateczniku pionowym)
(6) – uproszczona (bez koloru żółtego) forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym (tylko na sterze kierunku)
(7) – znak rozpoznawczy stosowany od 1942 roku na samolotach Manshu Kokugun Hikotai

MALOWANIE ZNAKÓW ROZPOZNAWCZYCH:

Znak rozpoznawczy oznaczony powyżej numerem (1) malowany był na górnej i dolnej powierzchni skrzydeł samolotów paramilitarnych linii lotniczych MKKK. W przypadku dwupłatów znaki malowano na górnej powierzchni górnego skrzydła i dolnej dolnego. Proporcje średnic poszczególnych kół w kokardzie wynosiły jak 1:2:3:4:5. Znak ten uzupełniony był poziomymi pasami w pięciu barwach narodowych (czerwonej, niebieskiej, białej, czarnej [lub ciemnobrązowej ?] i żółtej), malowanymi w różnej formie (2, 3, 4) po obu stronach usterzenia pionowego. Często pasy malowano w uproszczonej formie bez koloru żółtego (5, 6) i/lub tylko po obu stronach steru kierunku (4, 5) lub statecznika pionowego (6). W przypadku samolotów z podwójnym usterzeniem pionowym pasy malowano po obu stronach obu stateczników i/lub sterów.

Znak rozpoznawczy oznaczony powyżej numerem (7) malowany był na górnej i dolnej powierzchni skrzydeł (w przypadku dwupłatów na górnej powierzchni górnego skrzydła i dolnej dolnego) samolotów mandżurskiego lotnictwa wojskowego Manshu Kokugun Hikotai.

(1) – znak rozpoznawczy stosowany od 1932 do 1942 roku (obok rejestracji cywilnych) na samolotach Manshu Koku Kabushiki Kaisha
pasy na usterzeniu(2) – pasy w barwach narodowych na usterzeniu pionowym, stosowane do 1942 roku na samolotach Manshu Koku Kabushiki Kaisha
pasy na usterzeniu(3) – inna forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym
pasy na usterzeniu(4) – jeszcze inna forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym (tylko na stateczniku pionowym)
pasy na usterzeniu(5) – uproszczona (bez koloru żółtego) forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym (tylko na stateczniku pionowym)
pasy na usterzeniu(6) – uproszczona (bez koloru żółtego) forma pasów w barwach narodowych na usterzeniu pionowym (tylko na sterze kierunku)
kokarda(7) – znak rozpoznawczy stosowany od 1942 roku na samolotach Manshu Kokugun Hikotai

Podobne wpisy