Grupy Facebook

Lotnictwo mniej znane
Konstrukcje, historia, konflikty, ludzie
Lotnictwo Szwajcarii
Historia lotnictwa szwajcarskiego
Samoloty w muzeach
Zdjęcia i informacje dotyczące zbiorów muzeum lotnictwa
Armia USA
Prezentacja samolotów Armii Stanów zjednoczonych do roku 1950

fotofighter.pl

Strona prywatna

joebaugher.com

(USASC-USAAS-USAAC-USAAF-USAF Military Aircraft Serial Numbers–1908 to Present)

tekniskmuseum.dk

Danmarks tekniske museum